Za 11,4

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Dwaj pasterze*
11 4 Pan tak do mnie powiedział: «Paś owce przeznaczone na zabicie,


Przypisy

11,4 - (Za 11,4-12) - Por. Jr 23,1-4; Ezd 34. Trzoda - to Izrael, handlarze - to zdrajcy narodu, zaprzedający go obcym.

Zobacz rozdział