Za 11,7-8

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Dwaj pasterze*
11 7 Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy. I wziąłem dwie laski: Jedną nazwałem "Łaskawość", drugą "Zjednoczenie". I pasłem owce. 8 Jednak w ciągu miesiąca usunąłem trzech pasterzy*. Straciłem także cierpliwość względem owiec, one również zniechęciły się do mnie.


Przypisy

11,4 - (Za 11,4-12) - Por. Jr 23,1-4; Ezd 34. Trzoda - to Izrael, handlarze - to zdrajcy narodu, zaprzedający go obcym.
11,8 - Trzej pasterze - źli przedstawiciele władzy.

Zobacz rozdział