Za 12,13

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Ocalenie Jerozolimy i nawrócenie ludu
12 13 Rodziny z domu Lewiego oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Szimejego* oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie.


Przypisy

12,13 - Por. Lb 3,21.

Zobacz rozdział