Za 2,13

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Orędzie do wygnańców
2 13 Już prawica moja nad nimi wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników, a wy poznacie, że Pan Zastępów mnie posłał.


Zobacz rozdział