Za 3,3-4

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja czwarta: przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty*
3 3 A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne*. 4 I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: «Zdejmijcie z niego brudne szaty!» Do niego zaś rzekł: «Patrz - zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą».


Przypisy

3,1 - Sens: rehabilitacja kapłaństwa. Jozue był pierwszym arcykapłanem po okresie niewoli.
3,3 - Oznaczają one winę całej klasy kapłańskiej; szaty zaś czyste - przywrócenie do łaski.

Zobacz rozdział