Za 6,12-13

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Koronacja arcykapłana
6 12 Powiedz mu tak: Tak mówi Pan Zastępów: Przyjdzie mąż, a imię jego Odrośl*. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię Pańską. 13 On zbuduje świątynię Pańską i będzie nosił odznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim*. A kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch».


Przypisy

6,12 - Por. Za 3,8.
6,13 - LXX dod.: "po jego prawicy", co zapewne wypadło z tekstu hebr.

Zobacz rozdział