Za 6,7

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja ósma: cztery rydwany
6 7 Silne rumaki wychodziły, niecierpliwie rwąc się do biegu, by okrążyć ziemię. I rozkazał: «Ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło!» I popędziły na krańce ziemi.


Zobacz rozdział