Za 8,22

ZAGADNIENIA MORALNE
Obrazy czasów mesjańskich
8 22 I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana.


Zobacz rozdział