Za 8,7-8

ZAGADNIENIA MORALNE
Obrazy czasów mesjańskich
8 7 Tak mówi Pan Zastępów: «Oto Ja wybawię lud mój z krainy wschodu i z krainy zachodu słońca. 8 Sprowadzę ich i mieszkać będą w Jeruzalem. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym».


Zobacz rozdział