1 Krl 8,25

BUDOWLE SALOMONA
Modlitwa Salomona o łaski dla ludu
8 25 Więc i teraz, o Panie, Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu, Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: "Nie będzie ci odjęty wobec Mnie potomek na tronie Izraela, jeśli tylko twoi synowie strzec będą swej drogi postępując wobec Mnie tak, jak ty wobec Mnie postępowałeś"*.


Przypisy

8,25 - Por. 1 Krl 2,4; 1 Krl 3,14.

Zobacz rozdział