2 Krn 32,27-30

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Bogactwo i rządy Ezechiasza*
32 27 Ezechiasz posiadał bogactwa i bardzo wielką sławę. Nabył sobie skarby w srebrze, w złocie, w drogich kamieniach, w wonnościach, w tarczach i innych wartościowych przedmiotach. 28 Przygotował także składy na plony zboża, na moszcz i oliwę, stajnie dla różnych gatunków bydła i owczarnie dla trzód*. 29 Nabył sobie stada*, i w wielkiej ilości posiadał owce i woły, ponieważ Bóg dał mu wielkie bogactwa. 30 To właśnie Ezechiasz zamknął wyjście wód z górnego Gichonu i poprowadził je prosto na dół ku zachodowi do Miasta Dawidowego. Ezechiaszowi powodziło się we wszystkich jego przedsięwzięciach.


Przypisy

32,27 - (2 Krn 32, 27-30) - Por. 2 Krl 20,20n.
32,28 - Popr. wg LXX i Wlg.
32,29 - Tekst popr.; hebr.: "miasta".

Zobacz rozdział