2 Mch 8,36

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Ucieczka Nikanora
8 36 Ten, który obiecał uiścić podatek Rzymianom ze sprzedaży niewolników z Jerozolimy, musiał wyznać, że Żydzi mają Obrońcę i że dlatego Żydów nie można pokonać. Postępują bowiem zgodnie z ustanowionymi przez Niego prawami.


Zobacz rozdział