2 P 1,4

Perspektywy rozwoju chrześcijańskiego życia
1 4 Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury*, gdy już wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] żądzą na świecie.


Przypisy

1,4 - Co w pełni nastąpi w niebie.

Zobacz rozdział