2 P 3,1-10

Paruzja - dzień Pański
3 1 Umiłowani, piszę do was już ten drugi list*; w nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i pamięć, 2 abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych apostołów. 3 To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz 4 i będą mówili: «Gdzie jest obietnica Jego przyjścia*? Odkąd bowiem ojcowie* zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata». 5 Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, 6 i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. 7 A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia* na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. 8 Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień*. 9 Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. 10 Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione*.


Przypisy

3,1 - Prawdopodobnie aluzja do 1 P.
3,4 - "Przyjścia" - mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa Pana, czyli o paruzji; "ojcowie" - pierwsi chrześcijanie, którzy także spodziewali się rychłego przyjścia Chrystusa Pana.
3,7 - Ogień kary eschatologicznej (por. Iz 66,15n.24; So 1,18; Ml 3,2n.19; Mt 3,10n; Mt 5,22; Mt 13,40; J 15,6; 1 Kor 3,15; 2 Tes 1,8; Ap 20,10.14n).
3,8 - Ps 90[89],4.
3,10 - Domyślnie: przez Boga Sędziego. Tekst niepewny; w niektórych rkp: "znikną", "spłoną" (Wlg).

Zobacz rozdział