Ab 21

WIDZENIE ABDIASZA
Posiadłości odrodzonego Izraela
21 I wkroczą ocaleni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. I będzie dla Pana królestwo!»