Ez 22,28

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Grzechy Jerozolimy
22 28 Prorocy natomiast pokrywają ich [winy] tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadając im kłamliwe wieszczby. Mówią oni: Tak mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan nie mówi*.


Przypisy

22,28 - Por. Ez 13,10.

Zobacz rozdział