Ez 20,22

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Historia niewierności Izraela*
20 22 Alem znowu odwrócił rękę, mając na względzie moje imię, aby nie doznało zniewagi na oczach narodów, wobec których ich wyprowadziłem.


Przypisy

20,1 - Por. Ez 16.

Zobacz rozdział