Ez 21,37

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Sąd nad Ammonitami
21 37 Staniesz się strawą dla ognia, krew twoja będzie płynąć w środku kraju i nie pozostawisz po sobie wspomnienia - ponieważ Ja, Pan, tak powiedziałem».


Zobacz rozdział