Flm 2

Adres
2 do Apfii, siostry*, do naszego towarzysza broni Archipa i do Kościoła [gromadzącego] się w tym domu.


Przypisy

2 - Tzn. chrześcijanki. Zob. brat. Por. Dz 1,15; Rz 16,1; 1 Kor 7,15.

Zobacz