Jr 6,10

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Nowe groźby przeciw występnemu miastu
6 10 Do kogo mam mówić i kogo ostrzegać, aby posłuchali? Oto ucho ich jest nieobrzezane, tak że nie mogą pojąć. Oto słowo Pańskie wystawione jest u nich na urąganie, nie mają w nim upodobania.


Zobacz rozdział