Koh 5,18

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Zgubne skutki przesadnego dążenia do majątku
5 18 Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie - to Bożym jest darem.


Zobacz rozdział