Kpł 24,5-9

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIECZNIK I CHLEBY POKŁADNE
Chleby pokładne
24 5 Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków. Każdy placek z dwóch dziesiątych efy. 6 Potem ułożysz je w dwa stosy, po sześć w każdym stosie, na czystym stole przed Panem*. 7 Położysz na każdym stosie trochę czystego kadzidła - to będzie pamiątka* chleba, ofiara spalana dla Pana. 8 Każdego szabatu przygotują to przed Panem jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. 9 * To będzie dla Aarona i dla jego synów. Będą to jedli w miejscu poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla Pana. Ustawa wieczysta».


Przypisy

24,6 - Por. Wj 25,23; 1 Krl 7,48.
24,7 - Zob. Kpł 2,2.
24,9 - Zapewne przepis późniejszy (por. Kpł w. 7).

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Kapłańska

Kpł

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Tygodnik katolicki

Tygodnik katolicki