Mk 1,39

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI*
W okolicy Kafarnaum
1 39 I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.


Zobacz rozdział