Mk 13,32

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Przykład z drzewa figowego*
13 32 Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn*, tylko Ojciec.


Przypisy

13,28 - Por. Mt 24,32-35 z przypisem; Łk 21,29-33.
13,32 - Por. Mt 24,36-41. "Syn" nie wie jako człowiek, zwłaszcza jako Mesjasz obdarzony posłannictwem przekazania ludziom objawienia.

Zobacz rozdział