Mk 13,31

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Przykład z drzewa figowego*
13 31 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.


Przypisy

13,28 - Por. Mt 24,32-35 z przypisem; Łk 21,29-33.

Zobacz rozdział