Pwt 30,11

MOWY KOŃCOWE
Powrót z niewoli
30 11 Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem*.


Przypisy

30,11 - Por. Hi 28; Ps 119[118].

Zobacz rozdział