Pwt 4,24

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Unikać bałwochwalstwa!
4 24 Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym*. On jest Bogiem zazdrosnym.


Przypisy

4,24 - Przenośnia wzięta z objawienia się Boga w formie ognia i kar zsyłanych przez ogień (por. Wj 3,2).

Zobacz rozdział