Sdz 3,10

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
Otniel
3 10 Był nad nim duch Pana*, i on sprawował sądy nad Izraelem. Gdy zaś wdał się w bitwę, Pan wydał w jego ręce Kuszan-Riszeataima, króla Aramu, tak iż jego ręka nad nim zaciążyła.


Przypisy

3,10 - Sędziowie tamtych czasów pełnili posłannictwo późniejszych proroków. Działali pod szczególnym, nadprzyrodzonym wpływem Boga (por. Sdz 6,34; Sdz 11,29; Sdz 13,25; Sdz 14,6.19; 1 Sm 11,6; 1 Sm 16,13).

Zobacz rozdział