Sdz 19,24

DODATKI
ZBRODNIA MIESZKAŃCÓW GIBEA I WOJNA Z BENIAMINITAMI
Zbrodnia mieszkańców Gibea
19 24 Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego żona, wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa»*.


Przypisy

19,24 - Zob. Rdz 19,4-8 wraz z przepisami.

Zobacz rozdział