Tb 11,19

Syn uzdrawia ślepotę ojca
11 19 I zjawili się jego krewni: Achikar i Nabad, dzieląc radość razem z Tobiaszem*.


Przypisy

11,19 - Wlg dodaje: "I przez 7 dni ucztowali, i weselili się wszyscy radością wielką".

Zobacz rozdział