Tb 2,6

Ślepota Tobiasza
2 6 Wspominałem sobie przy tym na słowa proroka Amosa, które wypowiedział o Betel: Wasze święta zamienią się na smutki, a wasze pieśni na żałobne lamentacje*.


Przypisy

2,6 - Por. Am 8,10.

Zobacz rozdział