Za 6,2n

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja ósma: cztery rydwany
6 2 Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowate, drugi rydwan - konie kare, 3 białe konie - rydwan trzeci, wreszcie czwarty - konie srokate, silne*.


Przypisy

6,3 - Inni tłum.: "czerwonawe".

Zobacz rozdział