Za 10,1

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Tylko Pan wspomaga
10 1 Proście Pana o deszcz w porze wiosennej, bo Pan władcą gromów i On zsyła deszcze obfite, daje każdemu zieleń na polu.


Zobacz rozdział