Za 6,1-3

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja ósma: cztery rydwany
6 1 Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto [zobaczyłem] cztery rydwany wybiegające spomiędzy dwóch gór, a góry były miedziane. 2 Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowate, drugi rydwan - konie kare, 3 białe konie - rydwan trzeci, wreszcie czwarty - konie srokate, silne*.


Przypisy

6,3 - Inni tłum.: "czerwonawe".

Zobacz rozdział